ØSTKAPP

capeeast

SIVILISASJON ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

ÅR 2013

 

GEOGRAFI

 

BILDER

 

KOMMUNIKASJONER

 

SIVILISASJON

 

LENKER

Kiberg -fiskevær fra tidlig middelalder, kirkested 1589-1647, tillagt enkelte kommunesenter-funksjoner i Nord-Varanger herred inntil 1964, da Kiberg ble en del av Vardø Kommune. Folketall inntil 700, seinest ca 1970, begynnelsen av 2000-tallet rundt 200 og fortsatt nedgang. Skole, Post, butikk, bibliotek m.m er nedlagt siste par år. Varanger Nasjonalparksenter er imidlertid besluttet lagt til Kiberg.

Упадок

 

 

 

Kibergrettighetene:              Хибергские права

-nøkkelbegrep i sammenheng:

Norges parlament opphevet i 1911 "kibergrettighetene" som ga russerne etableringsretter på kysten og ga vekst i nord, men "Pomor-tida" regnes slutt føst etter Første Verdenskrig ca 1920. Deretter fulgte en hundreårig nedgangsperiode for kyst-Finnmark.

 

Kibergrettighetene kan sees på som svar fra Sverige/Norge, på at nordmenn fra finnmarkskysten fikk keiserlige privilegier som kolonister på Murman fra slutten av 1860-tallet.

 

De kan også sees på som en bakgrunn for de moderne 'kibergrettighetene' som betød at fiskere fra Kiberg-området fikk lov å drive fiske på "sovjetisk" territorium etter Andre Verdenskrig. Disse ble opphevet 1967 etter etpar misbruk.

    Været nord for Østkapp  
       
       
 

< startsida Østkapp